Aanscherping richtlijnen veertiendagenbrief

Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) in werking getreden. Deze wet is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen de wildgroei van het gevorderde buitengerechtelijke kosten (incassokosten) door een als redelijk beschouwd tarief voor te schrijven voor deze kosten, waarvan niet mag worden afgeweken. Let op: het gaat hier enkel om de debiteur die particulier consument is.

Sinds de invoering van de wet en de recentelijke aanscherping moet de debiteur in gebreke worden gesteld middels de veertiendagenbrief waarin u:

  1. Uw debiteur 14 dagen de tijd geeft om zonder bijkomende kosten de openstaande rekening te voldoen en
  2. Exact aangeeft wat de incassokosten zijn als er desondanks niet wordt betaald (alleen verwijzen naar de staffel van de WIK is niet voldoende).

De veertiendagentermijn gaat volgens de wet in op de dag na aanmaning. Voor de verzending wordt ook een dag gerekend, waardoor er volgens de rechters naast de genoemde veertiendagen termijn ook twee extra dagen moet worden gegund aan de schuldenaar. Dit betekent dat de veertiendagentermijn pas twee dagen na dagtekening van de aanmaning begint. Wij adviseren u dan ook om uw zaak twee dagen na de vervaltermijn van veertien dagen ter incasso te leggen.

De hoogte van de incassokosten wordt door middel van een staffel bepaald. Naarmate het bedrag van de vordering oploopt, daalt het percentage dat het incassotarief bepaalt ( de hoogte van de incassokosten zijn eenvoudig te berekenen middels onze incassocalculator.

Denk erom! Wanneer er een onjuiste ingebrekestelling wordt verzonden en de zaak voor de rechter komt, dan is de kans aanwezig dat de incassokosten worden afgewezen. Het is dus zaak voor bedrijven met vorderingen op consumenten om deze brieven correct op te stellen en ook te bewaren om bij een eventuele gerechtelijke procedure in het geding te kunnen brengen.

Voor opdrachtgevers

U kunt een test incasso door ons laten uitvoeren door op "Probeer nu" te klikken of wordt meteen klant.

Inloggen Klant worden Probeer nu! Vraag & Antwoord