Griffierecht

De tarieven vanaf 01 januari 2017 voor dagvaardingszaken afdeling kanton waarvan de zitting op of na 1 januari 2017 plaatsvindt vindt u in de onderstaande tabel. De tarieven voor griffierecht niet- natuurlijke personen heeft betrekking op cliënten die wel als ondernemer actief zijn. Het tarief voor griffierecht natuurlijke personen heeft juist betrekking op cliënten die niet in uitoefening van een onderneming of bedrijf procederen.  Per 1 januari 2018 zullen de onderstaande tarieven hoogstwaarschijnlijk weer veranderen. Wij houden u daarvan op de hoogte!

Voor onvermogende bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor verlaging van het griffierechttarief door een verzoek te doen tot vermindering van het griffierecht. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen dient dit bij de aanvang van de procedure bij de rechtbank waar de zaak wordt behandeld worden aangegeven, door bij de dagvaarding een zogenoemde inkomensverklaring mee te sturen. Mocht u een verzoek tot vermindering van het griffierecht willen indienen, dan kunt u de formulier inkomstenverklaring bij ons opvragen. In een inkomensverklaring wordt het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner vermeld. De belastingdienst verstrekt de financiële gegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand. De griffie van het gerecht heeft uw inkomensverklaring nodig om te zien of u mogelijk een lager tarief betaalt.

Als u pas na het starten van de procedure erachter komt dat u voor vermindering van het griffierecht in aanmerking had kunnen komen, dan moet u dit zo snel mogelijk schriftelijk meedelen aan de griffie van de betreffende rechtbank en aangeven wat de reden is dat u de stukken niet eerder heeft kunnen overleggen. U dient daarbij het kenmerk van de zaak te vermelden. In uitzonderingsgevallen kan soms nog verlaging van het griffierecht volgen.

Voor onvermogende bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor verlaging van het griffierechttarief door een verzoek te doen tot vermindering van het griffierecht. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen dient dit bij de aanvang van de procedure bij de rechtbank waar de zaak wordt behandeld worden aangegeven, door bij de dagvaarding een zogenoemde inkomensverklaring mee te sturen. Mocht u een verzoek tot vermindering van het griffierecht willen indienen, dan kunt u de formulier inkomstenverklaring bij ons opvragen. In een inkomensverklaring wordt het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner vermeld. De belastingdienst verstrekt de financiële gegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand. De griffie van het gerecht heeft uw inkomensverklaring nodig om te zien of u mogelijk een lager tarief betaalt.

Als u pas na het starten van de procedure erachter komt dat u voor vermindering van het griffierecht in aanmerking had kunnen komen, dan moet u dit zo snel mogelijk schriftelijk meedelen aan de griffie van de betreffende rechtbank en aangeven wat de reden is dat u de stukken niet eerder heeft kunnen overleggen. U dient daarbij het kenmerk van de zaak te vermelden. In uitzonderingsgevallen kan soms nog verlaging van het griffierecht volgen.

Voor opdrachtgevers

U kunt een test incasso door ons laten uitvoeren door op "Probeer nu" te klikken of wordt meteen klant.

Inloggen Klant worden Probeer nu! Vraag & Antwoord