Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

De incassoprocedure

De incassoprocedure is in te delen in drie fases. De eerste fase is de buitengerechtelijke fase, de tweede fase is de gerechtelijke fase en de derde fase wordt de executiefase genoemd. Hieronder worden de drie fasen nader toegelicht.

Om ervoor te zorgen dat uw factuur betaald wordt, zoeken wij contact met uw debiteur. Dit gebeurt schriftelijk (per brief en e-mail) en indien mogelijk telefonisch. Uw debiteur wordt in de buitengerechtelijke fase minimaal driemaal schriftelijk aangemaand in een periode van minimaal vier weken. De debiteur heeft daarmee gemiddeld één loontermijn om de vordering te betalen. Als uw debiteur het bedrag niet in één keer kan betalen dan kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Mocht uw debiteur in de loop van de incassoprocedure verweer gaan voeren en de vordering betwisten, dan kan de buitengerechtelijke fase langer duren dan hierboven genoemd.

Het kan voorkomen dat het proberen te innen van uw factuur geen resultaat oplevert. In dat geval gaan wij in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Ook in de gerechtelijke fase kan Actis Jura u bijstaan. Wij dagvaarden uw debiteur en gaan voor u procederen.

Kosten
In de gerechtelijke fase brengen wij alleen de externe kosten bij u in rekening middels een voorschotnota. Voordat de gerechtelijke fase wordt gestart, wordt u van deze kosten op de hoogte gesteld. Bij de externe kosten moet u denken aan de griffiekosten van de rechtbank en de deurwaarderskosten. De gemaakte kosten worden, indien mogelijk verhaald op de debiteur.

Termijn
De periode vanaf het opmaken van de dagvaarding tot en met het incasseren van uw geld, duurt minimaal drie maanden.

Het doel van de derde fase, de executiefase, is de uitvoering van het vonnis van de rechter. Indien de rechter de eisende partij in het gelijk stelt, wordt de debiteur gedwongen de toegewezen vordering te betalen. Actis Jura zal na het ontvangen van het vonnis een bevel tot betaling sturen naar de debiteur, alvorens het vonnis op uw verzoek naar de deurwaarder wordt gestuurd.

Beslagmogelijkheden
Als de debiteur ook na het bevel tot betaling niet overgaat tot het voldoen van de toegewezen vordering, start de deurwaarder een onderzoek naar de mogelijkheden om beslag te leggen. Bij beslaglegging kunt u denken aan een loonbeslag, bankbeslag, of een beslag op (on)roerende zaken. Leidt de beslaglegging niet tot betaling, dan kan de deurwaarder eventueel overgaan tot executieverkoop. Dit betekent dat de deurwaarder namens de eiser de in beslaggenomen zaken in het openbaar verkoopt. Zo`n verkoop heeft natuurlijk alleen zin als de debiteur geld of andere bezittingen heeft, die voldoende opbrengen om de vordering van de schuldeiser te betalen.

Kosten
Indien de eiser het vonnis verder wenst te executeren geven wij onze deurwaarder hiertoe opdracht. Aan het executeren van het vonnis zitten kosten verbonden welke in rekening worden gebracht conform het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). Deze kosten zullen bij de debiteur in rekening worden gebracht. Echter, mocht de debiteur geen verhaal bieden dan hebben wij afspraken met de deurwaarder voor een kostenbeperking. Voordat de executiefase wordt gestart, wordt u van deze kosten op de hoogte gesteld.

Ik wil een afspraak dien een vordering in

Voor opdrachtgevers

U kunt een test incasso door ons laten uitvoeren door op "Probeer nu" te klikken of wordt meteen klant.

Inloggen Klant worden Probeer nu! Vraag & Antwoord